Strona domowa-zapraszamy


You can also write to us in English languageSie kennen ja auch Frage in Deutsche Sprache schreibenoferta   kontakt     

Urządzenia dla potrzeb gospodarki osadowej


Jako firma inżynierska prowadzimy doradztwo techniczne i dostawę urządzeń technologicznych dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej i osadowej.

Stacje dozowania chemikaliów, Prasy filtracyjne, Zbiorniki sedymentacyjne, Urządzenia dla potrzeb gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków,

Oferowane przez nas urządzenia znajdują zastosowanie w procesach oczyszczania i neutralizacji ścieków bytowych i przemysłowych, odwadniania, neutralizacji i zagospodarowania osadów.
Zapraszamy do współpracy inwestorów, biura projektów oraz firmy wykonawcze. Chętnie nawiążemy współpracę w następujących sektorach:
· Wodociągi i kanalizacja
· Przemysł spożywczy, mleczarnie, cukrownie, przetwórstwo owoców i warzyw, ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsa
· Przemysł metalurgiczny, ceramiczny i optyczny
· Przemysł chemiczny i petrochemiczny, papiernie
· Energetyka zawodowa

ZAPRASZAMY

Adres do korespondencji: 05-126 Nieporęt, ul. Kordeckiego 21

Tel.fax (22) 675 3910, kom. 0-502 399 704
www.o-tec.pl e-mail: office@o-tec.pl